Sostenibilitat

75.000
80.000
17.000
6.500
4.000
710
267.000
231.000
33.060
Pes
(Kg)
Potencial d’escalfament global
(Kg / CO2)
Energia
(KWh)

Comportament físic

Realitzem l'estudi d'aquells aspectes que determinen el comportament de la construcció final i que, al seu torn, depenen del sistema constructiu i els diferents materials que el conformen.

  • Aïllament acústic

  • Aïllament tèrmic

  • Seguretat en cas d'incendi

  • Cerificat PEFC

Comportament
Acústic

L’objectiu és assolir uns nivells d'aïllament determinats en funció dels tipus de soroll considerats i caracteritzar l'exigència segons l'ús i la ubicació del recinte receptor.

Soroll aeri (Exterior / Interior)

Soroll d’impacte

Comportament
Tèrmic

L’objectiu és limitar el consum i la demanda d'energia per aconseguir uns objectius de consum gairebé nul limitant la demanda energètica HE1.

En cas d'incendi,
Seguretat

L’objectiu és limitar la propagació del foc, garantir la resistència dels elements portants durant els temps determinats.

Resistència al foc

Reacció al foc