Habitatge a Folgueroles

Arquitectura: Miquel Sitjà - Ecosit Arquitectes