Rehabilitació de Ca l’Anton - Olot

Arquitectura: Colomer-Aceves Arquitectes
El projecte de rehabilitació aprofita en tot moment els materials provinents de l’enderroc. Conceptualment, totes les actuacions es realitzen amb materials tradicionals aplicant tècniques modernes, actualitzant l’edifici i evitant una reconstrucció literal d’aquest.